TỔ YẾN LÀM SẠCH NGUYÊN CHẤT

Chi tiết sản phẩm

TỔ YẾN LÀM SẠCH NGUYÊN CHẤT

Tổ yến được thu hoạch tại nhà yến Khánh Hòa, được làm sạch hoàn toàn bang thủ công, đảm bảo giữ lại hoàn toàn các chat dinh dưỡng trong tổ yến. 100% tổ yến nguyên chat,rất phù hợp với những người dung thường xuyên để duy trì sức khỏe tốt nhất. Giá: 2.500.000 đ/100gr.

Từ khóa liên quan "TỔ YẾN LÀM SẠCH NGUYÊN CHẤT"

   

Sản phẩm cùng nhóm ""

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập

Khách hàng