Kết quả tìm kiếm "yen sao" Yến sào | Vi cá | Hải sản khô Nha Trang

Kết quả tìm kiếm

Có 1 kết quả của từ khóa "yen sao"

Tại sao Yến sào (Tổ yến) lại bổ dưỡng ?
Tại sao Yến sào (Tổ yến) lại bổ dưỡng ?

YẾN SÀO – Một loại thực phẩm THUỐC QUÝ
Các nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới đã cho thấy Tổ yến ( Yến Sào) là một loại thực phẩm có giá trị rất cao, thành phần trong tổ yến như sau :
-Protein: 50-52% (ñaïm cao nhöng löôïng...


Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập

Khách hàng