Kết quả tìm kiếm "vi ca"

Kết quả tìm kiếm

Có 2 kết quả của từ khóa "vi ca"

Vi cá Mập
Vi cá Mập

Thành phần: vi cá mập Nha Trang nguyên chất 100%
Nguồn gốc: sợi cước to, trắng, đẹp. Được khai thác trực tiếp từ vùng biển Nha Trang - Khánh Hòa.
Giá bán lẻ: 5.500.000 đến 9.000.000 đ/kg
Loại đặc biệt: 12.500.000 đ/kg...

Vi cá mập
Vi cá mập

Thành phần: vi cá mập Nha Trang nguyên chất 100%
Nguồn gốc: sợi vi to, trắng, đẹp. Được khai thác trực tiếp từ vùng biển Nha Trang - Khánh Hòa.
Giá bán lẻ: 5.500.000 đến 9.000.000 đ/kg
Loại đặc biệt: 12.500.000 đ/kg...


Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập

Khách hàng